HMS og grønne verdier

Helse og arbeidsmiljø

 • Vi skal glede oss over våre prestasjoner og ha det hyggelig sammen.
 • Vi skal ha fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legge forholdene til rette for å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling.
 • Vi skal oppfattes som ledende innenfor bransjen når det gjelder å forebygge helseplager forårsaket av uheldige arbeidsstillinger, uhensiktsmessig teknisk utstyr/personlig verneutstyr og bruk av kjemikalier.
 • Vi skal skape sosiale og faglige arenaer som gir mulighet for personlig og faglig utvikling i et det daglige arbeidet.

Miljø

 • Prosjekt Håndverk AS, skal oppfattes seriøse i bransjen innenfor miljøarbeid og vår miljøpolitikk skal være tilpasset bedriftens aktiviteter og omfatte hele verdikjeden.
 • Bedriften skal opptre miljøbevisst og til enhver tid som et minimum overholde gjeldende lover, forskrifter.
 • Alle medarbeidere skal gis informasjon og opplæring om avfallssortering, energiforbruk og kjemikalier slik at de motiveres til å tenke miljø i daglig arbeid.
 • Våre leverandører skal alltid vurderes ut fra produktets påvirkning på miljøet både under produksjon, transport og bruk.
 • Vi er Miljøfyrtårn sertifisert.

Sikkerhet

 • Hos oss, har vi ingen prioritering foran sikkerheten til den enkelte.
 • Alle våre ansatte har et spesielt ansvar for at arbeidet som blir utført ikke medfører skade på en selv eller andre.
 • I alle situasjoner skal hensynet til den enkeltes sikkerhet vektlegges foran muligheten til å spare tid eller penger.
 • Uønskede hendelser skal rapporteres umiddelbart, analyseres og danne grunnlag for læring og forbedring.
 • Alle har plikt og rett til å stanse arbeid som ikke vurderes som sikkert.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle